Bericht voor Vrienden

 

Bericht van het Bestuur van Stichting Vrienden van De Amer

Dit is belangrijke informatie voor iedere Vriend die op de hoogte wil blijven van alle mailberichten van Vrienden van De Amer, zoals uitnodigingen voor de speciale Vriendenconcerten, de voorinschrijving op het concertprogramma en de Ameriteiten.

 

Geen Vriendenmail ontvangen?

Controleer eerst je spambox  of junkmailfolder.

Controleer daarna of je huidige e-mailadres bekend is bij Stichting Vrienden van De Amer.

  •  Vriendenmail ontvang je als je juiste mailadres bekend is bij vriend [at] cafedeamer.nl*
  • De reguliere nieuwsbrief ontvang je als je juiste mailadres bekend is bij webmaster [at] cafedeamer.nl*

 

Waarom is twee aanmeldadressen?

Bij De Amer zijn twee stichtingen betrokken, beide met een (wettelijke verplichte) eigen administratie.

 

Stichting Vrienden van De Amer

Stichting Vrienden van De Amer heeft in haar ledenbestand alle informatie van de Vrienden: naam, adres, bankrekeningnummer én e-mailadres. Wijzigingen moeten dus altijd worden doorgeven aan vriend [at] cafedeamer.nl*. Vrienden steunen De Amer met een jaarlijkse bijdrage.

 

Stichting Cultureel Café De Amer

Stichting Cultureel Café De Amer is verantwoordelijk voor alle activiteiten in en rondom het muziekcafé. Deze stichting heeft in haar database alléén de e-mailadressen van mensen die zich hebben ingeschreven voor de reguliere nieuwsbrief.  

 

Omdat Stichting Cultureel Café namens Stichting de Vrienden wel alle mailberichten voor de Vrienden uitstuurt, moet de secretaris van Stichting Vrienden voor iedere nieuwe mailing een up-to-date bestand van de mailadressen aanleveren bij de webmaster.

Het is om die reden heel belangrijk dat je juiste mailadres bekend is bij Stichting Vrienden!

 

Veilige contacten

We raden aan om de verschillende mailadressen van De Amer toe te voegen aan de lijst met contacten. Berichten komen dan in het vervolg zeker in de inbox in plaats van in de spam.                                                                                                                                                                  

*Dit e-mailadres overnemen met weglating van de spaties en een @ in plaats van [at].

 

We hopen dat geen enkele Vriend in de toekomst nog berichten van ons zal missen.

 

Bestuur Stichting Vrienden van De Amer