Het bestuur van Stichting De Amer bestaat uit:

Peter Sluiter - voorzitter

Jan Albert Westenbrink - secretaris

Marchienus Nijsingh - penningmeester

Jos Hartman - bestuurslid horeca & personeel

Wilma Warmelts-Sloots - bestuurslid beheer